PN-EN 10177:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) do oznaczania zawartości wapnia w stalach niestopowych i niskostopowych. Metoda ma zastosowanie dla zawartości wapnia od 4 μg/g do 120 μg/g. Metodę można dostosować do wyższych zawartości wapnia dzięki zmianie próbki analitycznej lub procesu rozcieńczania, pod warunkiem że kryteria w 6.2.2 i 6.2.3 pozostaną nadal spełnione

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10177:2019-07 - wersja polska
Tytuł Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Data publikacji 05-10-2020
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 10177:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10177:1999 - wersja polska
ICS 77.040.30