PN-EN 707:2019-03 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszym dokumencie, przeznaczonym do stosowania razem z EN ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i środki ich weryfikacji w odniesieniu do projektu i budowy półzawieszanych, przyczepianych i samobieżnych wozów asenizacyjnych, przeznaczonych do przemieszczania i transportu i/lub dystrybucji gnojowicy. Uwzględniono zespoły rozbryzgowe lub aplikacyjne tych wozów działające albo na napęd pneumatyczny, albo mechaniczny. Dodatkowo, w dokumencie określono, jaki rodzaj informacji o zasadach bezpiecznej pracy powinien dostarczyć producent.
Jeżeli wymagania określone w niniejszym dokumencie różnią się od wymagań określonych
w EN ISO 4254-1, to wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo przed wymaganiami EN ISO 4254-1, dotyczącymi maszyn, które zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument, traktowany łącznie z EN ISO 4254-1, dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń i zdarzeń związanych z wozami asenizacyjnymi, używanymi zgodnie z przeznaczeniem
i w warunkach innego użycia przewidzianego przez producenta (patrz Tablica A.1), z wyjątkiem zagrożeń związanych z ruchem drogowym (np. kierowanie, hamowanie).
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono aspektów środowiskowych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wozów asenizacyjnych, które zostały wyprodukowane przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 707:2019-03 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 30-09-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 707:2018 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 707+A1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.25