PN-EN 10051:2011 - wersja niemiecka

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Taśmy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na gorąco w sposób ciągły cięte z taśm szerokich ze stali niestopowych i stopowych -- Tolerancje wymiarów i kształtu

Zakres

Podano tolerancje wymiarów i kształtu blach grubych, blach cienkich i taśm walcowanych na gorąco w sposób ciągły, niepowlekanych, o szerokości nie większej niż 2 200 mm ze stali niestopowych i stopowych. Określono stosowanie również do taśm walcowanych na gorąco, przeznaczonych do walcowania na zimno. Nie stosuje się do stali odpornych na korozję ani do taśm walcowanych na gorąco o szerokościach < 600 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10051:2011 - wersja niemiecka
Tytuł Taśmy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na gorąco w sposób ciągły cięte z taśm szerokich ze stali niestopowych i stopowych -- Tolerancje wymiarów i kształtu
Data publikacji 29-04-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 10051:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10051+A1:1999 - wersja polska
ICS 77.140.50