PN-B-92270:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Elementy i segmenty ścienne metalowe -- Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C -- Wymagania i badania uzupełniające

Zakres

Norma dotyczy drzwi rozwieranych jednodzielnych o wymiarach w świetle ościeżnicy nie większych niż wysokość H+2100 mm i szerokość S=1100 mm. Podano wymagania na obciążenia drzwi, wyszczególnia części drzwi i wyposażenia, określa okucia. Ustalono rodzaj badań i metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-92270:1990 - wersja polska
Tytuł Elementy i segmenty ścienne metalowe -- Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C -- Wymagania i badania uzupełniające
Data publikacji 28-03-1990
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza ISO 8269:1985 [EQV]
ICS 91.060.50