PN-B-19501:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji

Zakres

Określono wymagania dla elementów żelbetowych stosowanych w telekomunikacji w zakresie odchyłek wymiarowych i dopuszczalnych uszkodzeń. Podano program badań pełnych i niepełnych. Podano zasady wyboru metody kontroli odbiorczej, skład i liczność partii oraz określono metody badań i ocenę partii wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-19501:1997 - wersja polska
Tytuł Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.100.30