PN-B-10425:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10425:2019-09 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Zakres

Normą objęto przewody w budynkach mieszkalnych z wyłączeniem przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń grzejnych o mocy powyżej 45 kW i przewodów zbiorczych. Ustalono podział przewodów w zależności od spełnianych funkcji. Podano wymagania dotyczące dokumentacji, materiałów i wykonania przewodów. Ustalono rodzaje badań i warunki przystąpienia do badań. Opisano metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10425:1989 - wersja polska
Tytuł Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Data publikacji 22-09-1989
Data wycofania 16-09-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Zastępuje PN-B-10425:1959 - wersja polska
ICS 91.140.30, 91.060.40
Zastąpiona przez PN-B-10425:2019-09 - wersja polska