PN-B-10104:2014-03 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

Zakres

Określono wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia według przepisu wytwarzanych na miejscu budowy. Podano klasyfikację w zależności od składu i proporcji składników (cement, piasek, wapno). Podano zalecenia związane z końcowymi wymaganiami właściwości użytkowych zapraw w zamierzonym zastosowaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-10104:2014-03 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
Data publikacji 04-03-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-10104:2005 - wersja polska
ICS 91.100.10