PN-A-86939-7:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości kadmu

Zakres

Podano zasadę metody, odczynniki i roztwory oraz aparaturę. Opisano sposób wykonania oznaczania zawartości kadmu w próbkach poddanych mineralizacji i nie poddanych mineralizacji. Ustalono precyzję metod - powtarzalność i odtwarzalność

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86939-7:1999 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości kadmu
Data publikacji 02-09-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10