PN-A-86507:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory jajowe -- Badania organoleptyczne i fizyczne

Zakres

Opisano 8 metod badań: 5 badań organoleptycznych i 3 badania fizyczne. Badania organoleptyczne zawierają: sprawdzenie stanu opakowań, określenie wyglądu i konsystencji, określenie barwy, zapachu i smaku. Badania fizyczne zawierają: oznaczanie zawartości cząstek przypalonych, oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych i określanie temperatury mrożonych przetworów jajowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86507:1991 - wersja polska
Tytuł Przetwory jajowe -- Badania organoleptyczne i fizyczne
Data publikacji 31-12-1991
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 67.120.20