PN-A-86431:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Lody -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono definicję, klasyfikację i oznaczenie lodów. Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne oraz sposób pobierania próbek, metody badań, warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86431:1999 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Lody -- Wymagania i badania
Data publikacji 19-04-1999
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86431:1980/Az7:1996 - wersja polska, PN-A-86431:1980/Az8:1997 - wersja polska, PN-A-86431:1980 - wersja polska
ICS 67.100.40
Elementy dodatkowe PN-A-86431:1999/Az1:2002P