PN-A-86431:1980 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86431:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Lody

Zakres

Wprowadzono siedem określeń dotyczących podanych grup, rodzajów i odmian lodów. Wymagania dotyczące produktów znajdują się w obszernej tabeli. Wyszczególniono w niej kilkanaście podlegających badaniom cech pięciu rodzajów lodów m. in. wygląd zewnętrzny, zawartość tłuszczu, suchej masy, zawartość metali szkodliwych dla zdrowia, obecność drobnoustrojów itd. Określono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu lodów. Podano szczegółowy program badań oraz zasady kontroli jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86431:1980 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Lody
Data publikacji 14-05-1980
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86041:1965 - wersja polska, PN-A-86431:1964 - wersja polska
ICS 67.100.40
Zastąpiona przez PN-A-86431:1999 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-86431:1980/Az7:1996P, PN-A-86431:1980/Az8:1997P