PN-A-86034-08:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) i oznaczanie liczby metodą płytkową

Zakres

Omówiono wykrywanie obecności bakterii z grupy coli w określonej ilości produktu, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii z grupy coli (npl) oraz oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową. Podano warunki inkubacji, skład i sposób przygotowania pożywek hodowlanych, sposób obliczania i interpretacji wyników oraz wykonania testu potwierdzającego. Norma zawiera trzy tablice oraz schemat wykonania oznaczania mpn

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-08:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) i oznaczanie liczby metodą płytkową
Data publikacji 27-08-1993
Data wycofania 10-10-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86031:1977 - wersja polska
ICS 07.100.30