PN-A-86025:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Modyfikowane mleko i mieszanka dla niemowląt typu Laktowit

Zakres

Podano podział modyfikowanego mleka i mieszanki na trzy rodzaje w zależności od przeznaczenia: modyfikowane mleko dla niemowląt od 1 do 4 miesiąca życia i od 5 miesiąca życia oraz mieszanka od 5 miesiąca życia. Ustalono wymagania dla surowców i dodatków, wymagania dla gotowego produktu - organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Podano sposób znakowania, pakowania, warunki przechowywania i transportu. Określono program badań i sposób ich wykonania.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86025:1994 - wersja polska
Tytuł Modyfikowane mleko i mieszanka dla niemowląt typu Laktowit
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 20-12-2001
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86025:1990 - wersja polska
ICS 67.230