PN-A-82004:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Podroby zwierząt rzeźnych

Zakres

Norma jest stosowana dla podrobów świeżych i mrożonych. Ustalono 35 określeń dotyczących asortymentu podrobów. Podano podział na 5 rodzajów: wieprzowe, wołowe, cielęce, baranie i końskie. Określono wymagania ogólne i szczegółowe. Osobno podano wymagania organoleptyczne dla bloków podrobów mrożonych. Omówiono sposób pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82004:1986 - wersja polska
Tytuł Podroby zwierząt rzeźnych
Data publikacji 13-02-1986
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82004:1966 - wersja polska
ICS 67.120.10