PN-A-82003:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wołowina -- Części zasadnicze

Zakres

Ustalono podział na 14 części zasadniczych w zależności od budowy anatomicznej. Podano wymagania wspólne (organoleptyczne i temperatura) i wymagania szczegółowe dla każdej części. Określono sposób pakowania, przechowywania, transportu i kontroli jakości. Zamieszczono dwa rysunki - schematy podziału wołowiny na części zasadnicze

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-82003:1988/Ap1:2004P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82003:1988 - wersja polska
Tytuł Wołowina -- Części zasadnicze
Data publikacji 02-05-1988
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82003:1964 - wersja polska
ICS 67.120.10
Elementy dodatkowe PN-A-82003:1988/Ap1:2004P