PN-A-82002:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wieprzowina -- Części zasadnicze

Zakres

Ustalono podział półtuszy wieprzowej na części w zależności od budowy anatomicznej. Podano dwa rysunki zawierające schemat podziału półtuszy. Określono wymagania ogólne (powierzchnia, barwa, zapach, konsystencja i temperatura) oraz wymagania szczegółowe dla 18 części zasadniczych. Opisano sposób pakowania, znakowania i przechowywania. Podano numer normy, która stosuje się przy kontroli jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82002:1986 - wersja polska
Tytuł Wieprzowina -- Części zasadnicze
Data publikacji 08-04-1986
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82002:1964 - wersja polska
ICS 67.120.10