PN-EN 1458-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Domowe suszarki bębnowe z bezpośrednim grzaniem gazowym typu B22D i B23D o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 6 kW -- Część 2: Racjonalne zużycie energii

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa i znakowania domowych suszarek bębnowych opalanych gazem typu B22D i B23D, o znamionowym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 6 kW, zwanych dalej "urządzeniami". Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: a) urzadzeń z katalitycznym spalaniem; b) urządzeń projektowanych specjalnie do zastosowań przemysłowych; c) urządzeń przeznaczonych do stosowania w lokalizacjach z warunkami szczególnymi, takimi jak warunki korozyjne lub atmosfery wybuchowe; d) urządzeń typu kondensacyjnego, w których ogrzewane powietrze i spaliny stosowane w procesie suszenia są osuszane poprzez chłodzenie ich wodą lub powietrzem; e) urządzeń przeznaczonych do stosowania w pojazdach, na statkach lub samolotach. Niniejsza Norma Europejska dotyczy jedynie badania typu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1458-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Domowe suszarki bębnowe z bezpośrednim grzaniem gazowym typu B22D i B23D o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 6 kW -- Część 2: Racjonalne zużycie energii
Data publikacji 23-01-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1458-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1458-2:2002 - wersja angielska
ICS 97.060