PN-EN 13230-6:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 6: Projektowanie

Zakres

W niniejszym dokumencie podano szczegółowe wytyczne projektowania dotyczące:
− wyprowadzenia obciążeń charakterystycznych i obciążeń próbnych;
− obliczenia momentów zginających charakterystycznych i próbnych.
Celem niniejszego dokumentu jest podanie wytycznych dotyczących przygotowania wszystkich danych potrzebnych do przekazania przez nabywcę dostawcy zgodnie z Częściami od 1 do 5 EN 13230. Dotyczą one szerokości toru 1 000 mm, 1 435 mm, 1 668 mm, jak również wszystkich długości podkładów i podrozjazdnic. W niniejszym dokumencie podano specjalne kryteria dotyczące projektowania podkładów i podrozjazdnic betonowych jako elementów toru. Metody projektowania oparte na Eurokodach nie mają zastosowania do rozpatrywanych elementów betonowych. W niniejszym dokumencie opisano szczegółowo wszystkie parametry toru, które należy uwzględnić przy projektowaniu podkładów i podrozjazdnic betonowych. Informacje podane odnośnie tych parametrów mogą być wykorzystane jako dane wejściowe do obliczeń projektowych. Na nabywcy spoczywa odpowiedzialność za obliczenie lub ustalenie wszystkich parametrów toru przyjętych w niniejszym dokumencie. W niniejszym dokumencie podano również wskazówki odnośnie postępowania przy obliczeniach projektowych. Wyjaśniono, w jaki sposób przy stosowaniu parametrów projektowych łączyć doświadczenie i obliczenia. W niniejszym dokumencie podano przykłady danych liczbowych, które mogą być użyte przy zastosowaniu Rozdziałów od 4 do 6 zgodnie z aktualnym stanem techniki.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13230-6:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 6: Projektowanie
Data publikacji 25-09-2020
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13230-6:2020 [IDT]
ICS 93.100, 91.100.30