PN-EN 13230-1:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej części serii EN 13230 zdefiniowano kryteria techniczne i procedury kontroli, które powinny być spełnione przez materiały składowe oraz gotowe podkłady i podrozjazdnice betonowe, tj. prefabrykowane podkłady betonowe, podkłady dwublokowe z betonu zbrojonego, podrozjazdnice do rozjazdów i skrzyżowań oraz elementy specjalne do torów kolejowych. Głównym zadaniem podkładów i podrozjazdnic betonowych jest przenoszenie pionowych, poprzecznych i podłużnych obciążeń z szyn na podsypkę lub inną podbudowę. W eksploatacji są one również narażone na niszczące działanie mrozu i wilgoci, co może prowadzić do szkodliwych reakcji chemicznych w podkładzie. Zdefiniowane w niniejszej normie badania mechaniczne stanowią testy sprawdzające projektowaną odporność podkładów lub podrozjazdnic na obciążenia powtarzalne oraz wystarczającą trwałość. Dodatkowo przedstawione są procedury kontrolne procesów produkcyjnych i badania, które zapewnią, że beton nie będzie podlegał degradacji w eksploatacji wskutek reakcji chemicznych i działania mrozu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13230-1:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 20-06-2016
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13230-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13230-1:2009 - wersja angielska
ICS 93.100, 91.100.30