PN-A-79733:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13188:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ocet

Zakres

Podano definicje różnych rodzajów octu oraz wymagania dotyczące ich cech. Sprecyzowano organoleptyczne i fizykochemiczne wskaźniki jakości. Scharakteryzowano wymagania ogólne dotyczące surowców do produkcji, oznakowania produktu gotowego oraz pobierania próbek do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79733:1996 - wersja polska
Tytuł Ocet
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 07-10-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-79733:1972 - wersja polska
ICS 67.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 13188:2002 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-79733:1996/Az1:1999P