PN-EN 1137:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu cytrynowego (cytrynianu) -- Metoda spektrometryczna z NADH

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości kwasu cytrynowego w sokach owocowych, warzywnych i produktach pokrewnych. Metoda oparta jest na enzymatycznej przemianie cytrynianu w oksalooctan. Z oksalooctanu powstaje pirogronian. Zachodząca następnie enzymatyczna redukcja oksalooctanu i pirogronianu z udziałem zredukowanej formy dinukleotydu nikotynamido-adeninowego mierzona jest spektrometrycznie. Całkowita ilość zużytego NADH, określana spadkiem absorbancji, jest równoważna ilości kwasu cytrynowego. Obliczenie stężenia kwasu cytrynowego oparto na prawie Beera-Lamberta. Podano szczegóły badań międzylaboratoryjnych nad precyzją oraz wartości powtarzalności i odtwarzalności metody

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1137:2000 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu cytrynowego (cytrynianu) -- Metoda spektrometryczna z NADH
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 09-04-2024
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 1137:1994 [IDT]
ICS 67.160.20