PN-EN 13188:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ocet -- Produkt otrzymany z surowców pochodzenia rolniczego -- Definicje, wymagania, znakowanie

Zakres

Podano 10 definicji, wymagania (dla surowców, składników, dodatków, substancji zabronionych, całkowitej zawartości kwasów i resztkowej zawartości alkoholu) oraz znakowanie octu. W załączniku A (informacyjnym) podano krajowe odchylenia wynikające z obowiązujących w Holandii przepisów, których zmiana jest poza kompetencjami członków CEN/CENELEC

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13188:2002/AC:2003P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13188:2002 - wersja polska
Tytuł Ocet -- Produkt otrzymany z surowców pochodzenia rolniczego -- Definicje, wymagania, znakowanie
Data publikacji 07-10-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 13188:2000 [IDT]
Zastępuje PN-A-79733:1996 - wersja polska, PN-A-79733:1996/Az1:1999 - wersja polska
ICS 67.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 13188:2002/AC:2003P