PN-A-79530:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Wspólne wymagania i badania

Zakres

Normą objęto wyroby spirytusowe gatunkowe z podziałem na grupy. Podano wymagania jakościowe dla surowców i półproduktów. Ustalono wspólne wymagania dla poszczególnych grup wyrobów gotowych, dotyczące wyglądu opakowań, cech organoleptycznych i fizykochemicznych oraz napełnienia butelek. Określono program badań i sposób pobierania próbek. Podano opis badań, ocenę partii wyrobów i sposób postępowania z partią uznaną za niezgodną z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79530:1995 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Wspólne wymagania i badania
Data publikacji 29-12-1995
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79530:1991 - wersja polska
ICS 67.160.10