PN-A-79528-5:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fuzli

Zakres

Podano dwie kolorymetryczne metody oznaczania zawartości fuzli, metodę z użyciem 2-metylo-propan-1-olu (alkoholu izobutylowego) (stosowaną we Wspólnocie Europejskiej) do oznaczania zawartości fuzli w spirytusie rektyfikowanym i w etanolu absolutnym farmaceutycznym specjalnym oraz metodę z użyciem mieszaniny 3-metylo-butan-1-olu (alkoholu izoamylowego) i 2-metylo-propan-1-olu (alkoholu izobutylowego) do oznaczania zawartości w fuzli spirytusie surowym i etanolu absolutnym farmaceutycznym i zwykłym

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-5:2000 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fuzli
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-05:1993 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60