PN-A-79528-05:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-5:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fuzli

Zakres

Omówiono metodę kolorymetryczna polegająca na reakcji fuzli z aldehydem salicylowym i kwasem siarkowym i porównaniu intensywności powstałego zabarwienia w badanej próbce spirytusu z zastosowaniem roztworów wzorcowych. Metoda zawiera oznaczanie wizualne i fotometryczne. Podano interpretacje wyników w tablicach.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-05:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fuzli
Data publikacji 16-06-1993
Data wycofania 25-08-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-5:2000 - wersja polska