PN-A-79528-4:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości aldehydów

Zakres

Podano pięć metod oznaczania zawartości aldehydów: - metodę kolorymetryczną z odczytem fotometrycznym, z zastosowaniem odczynnika Schiffa przygotowanego z kwasem chlorowodorowym, - metodę kolorymetryczną z odczytem wizualnym, z zastosowaniem odczynnika Schiffa przygotowanego z kwasem chlorowodorowym, - metodę kolorymetryczną z odczytem fotometrycznym, z zastosowaniem odczynnika Schiffa przygotowanego z kwasem siarkowym (VI), - metodę kolorymetryczną z odczytem wizualnym, z zastosowaniem odczynnika Schiffa przygotowanego z kwasem siarkowym (VI), - metodę miareczkową. Metody kolorymetryczne stosuje się do spirytusu rektyfikowanego, spirytusu surowego i etanolu absolutnego. Metoda miareczkowa ma zastosowanie do analizy spirytusu surowego i etanolu absolutnego farmaceutycznego, zwykłego i paliwowego dla prób zawierających aldehydy w ilościach większych niż 0,1 g/l spirytusu 100 procent obj. lub 0,01 procent ułamka masowego

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-4:2000 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości aldehydów
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-4:1997 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60