PN-A-79528-4:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-4:2000 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków karbonylowych

Zakres

Podano dwie metody oznaczania zawartości związków karbonylowych: metodę kolorymetryczną z odczynnikiem Schiffa oraz metodę miareczkową

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-4:1997 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków karbonylowych
Data publikacji 20-03-1997
Data wycofania 25-08-2000
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-04:1993 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-4:2000 - wersja polska