PN-A-79528-04:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-4:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków karbonylowych

Zakres

Omówiono dwie metody badań: kolorymetryczną i miareczkową. Metoda kolorymetryczna jest stosowana do spirytusów zawierających aldehydy w ilości 0,0001 (m/m). Polega na reakcji aldehydów z odczynnikiem Schiffa i porównaniu intensywności zabarwienia powstałych związków kompleksowych w badanej próbce spirytusu z zabarwieniem roztworów wzorcowych. Metodę miareczkową stosuje się do spirytusów zawierających związki karbonylowe w ilościach większych niż 0,001 (m/m). Metoda polega na reakcji związków karbonylowych z chlorowodorkiem hydroksylaminy i miareczkowaniu powstałego kwasu solnego roztworem wodorotlenku sodowego wobec błękitu bromofenolowego. Metoda miareczkowa jest zgodna z ISO 1388/04:1981, metoda kolorymetryczna z ISO 1388/5:1981

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-04:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków karbonylowych
Data publikacji 16-06-1993
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Wprowadza ISO 1388-4:1981 [NEQ]
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-4:1997 - wersja polska