PN-A-79522:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Spirytus rektyfikowany

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne dotyczące trzech gatunków spirytusu rektyfikowanego: zwykłego, wyborowego i luksusowego. Wymagania organoleptyczne obejmują: wygląd wyrobu i barwę, smak i zapach. Wymagania fizykochemiczne obejmują: moc i zanieczyszczenia spirytusu. Podano również wymagania dotyczące pobierania próbek, pakowania, znakowania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79522:2001 - wersja polska
Tytuł Spirytus rektyfikowany
Data publikacji 13-08-2001
Data wycofania 30-09-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79522:1994 - wersja polska, PN-A-79522:1994/Az1:1999 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60