PN-A-79522:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79522:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Spirytus rektyfikowany

Zakres

Określono wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne dla 4 gatunków spirytusu rektyfikowanego: technicznego, zwykłego, wyborowego i luksusowego. Wymagania organoleptyczne obejmują: wygląd, smak i zapach. Wymagania fizykochemiczne dotyczą: mocy, barwy oraz zanieczyszczeń spirytusu. Określono również wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu spirytusu. Podano wykaz badań, które stosuje się przy kontroli jakości i odbiorze partii spirytusu retyfikowanego.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79522:1994 - wersja polska
Tytuł Spirytus rektyfikowany
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 13-08-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79522:1974 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79522:2001 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-79522:1994/Az1:1999P