PN-A-79529-4:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79529-4:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie gęstości i mocy

Zakres

Podano definicje oraz metody oznaczania gęstości (areometryczną, alkoholometryczną, elektroniczną, piknometryczną) i mocy (alkoholometryczną, elektroniczną i piknometryczną) w wyrobach spirytusowych gatunkowych z wyjątkiem kremów. Wskazano metody odwoławcze

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-4:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie gęstości i mocy
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 04-04-2005
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-4:2005 - wersja polska