Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wódki gatunkowe -- Pobieranie próbek i metody badań

Zakres

Norma jest stosowana przy kontroli wódek gatunkowych w produkcji i obrocie. Ustalono siedem określeń. Podział badań na 3 grupy: 1. Sprawdzanie stanu opakowań, 2. Sprawdzanie wyglądu wyrobów (klarowności, barwy, osadu i zanieczyszczeń wewnętrznych), 3. Pozostałe badania sensoryczne i fizykochemiczne (ta grupa zawiera 19 rodzajów badań m.in. oznaczanie gęstości, mocy, zawartości fuzli, zawartości metali szkodliwych dla zdrowia, wykrywanie sztucznych barwników). Podano szczegółowe zasady kontroli jakości (sposób pobierania i przygotowania próbek, ocenę partii) i opis metod badań. Zamieszczono 5 ilustracji, 6 tabel i 10 wzorów do obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529:1980 - wersja polska
Tytuł Wódki gatunkowe -- Pobieranie próbek i metody badań
Data publikacji 01-02-1980
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1973 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-9:1997 - wersja polska, PN-A-79529-2:1996 - wersja polska, PN-A-79529-3:1996 - wersja polska, PN-A-79529-4:1996 - wersja polska, PN-A-79529-5:1996 - wersja polska, PN-A-79529-14:1996 - wersja polska, PN-A-79529-7:1997 - wersja polska, PN-A-79529-8:1997 - wersja polska, PN-A-79529-10:1997 - wersja polska, PN-A-79529-11:1997 - wersja polska, PN-A-79529-12:1997 - wersja polska, PN-A-79529-6:1997 - wersja polska, PN-A-79529-