PN-A-79529-5:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79529-5:2005 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości ekstraktu

Zakres

Podano metody oznaczania zawartości ekstraktu (areometryczną, elektroniczną, piknometryczną) w wyrobach spirytusowych gatunkowych z wyjątkiem kremów. Wskazano metodę odwoławczą

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79529-5:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby spirytusowe gatunkowe -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości ekstraktu
Data publikacji 08-08-1996
Data wycofania 11-04-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79529:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10
Zastąpiona przez PN-A-79529-5:2005 - wersja polska