PN-A-79528-8:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości estrów

Zakres

Podano dwie metody oznaczania zawartości estrów, metodę kolorymetryczną oraz metodę miareczkową, które mają zastosowanie do spirytusu rektyfikowanego, etanolu absolutnego farmaceutycznego specjalnego oraz do etanolu absolutnego farmaceutycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-8:2000 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości estrów
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79528-08:1993 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60