PN-A-79528-08:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-8:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości estrów

Zakres

Omówiono metodę miareczkowa polegającą na zmydleniu estrów za pomocą roztworu wodorotlenku sodowego i odmiareczkowaniu jego nadmiaru roztworem kwasu solnego w badanej próbce spirytusu. Podano 4 wzory obliczania wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79528-08:1993 - wersja polska
Tytuł Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości estrów
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 25-08-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Wprowadza ISO 1388-9:1981 [EQV]
Zastępuje PN-A-79528:1980 - wersja polska
ICS 67.160.10, 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79528-8:2000 - wersja polska