PN-A-79521:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Etanol absolutny

Zakres

Podano wymagania dotyczące etanolu absolutnego przed skażeniem, stosowanego w przemysłach: chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym, kosmetycznym, naftowym itp., oraz wymagania dotyczące etanolu absolutnego skażonego, stosowanego jako dodatek do paliw. Podano sposób pobierania próbek i metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-79521:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79521:1999 - wersja polska
Tytuł Etanol absolutny
Data publikacji 12-03-1999
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79521:1991 - wersja polska
ICS 71.080.60