PN-A-79521:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79521:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Etanol absolutny

Zakres

Norma dotyczy etanolu absolutnego otrzymanego ze spirytusów surowych metodą destylacji azeotropowej przy użyciu cykloheksanu jako środka odwadniającego. Ustalono podział na 3 rodzaje etanolu absolutnego: farmaceutyczny specjalny, farmaceutyczny i zwykły. Określono wymagania fizykochemiczne, pakowanie, przechowywanie i transport. Szczegółowo opisano sposób znakowania opakowań. Podano program badań i sposób pobierania próbek stosowany przy ocenie jakościowej partii etanolu absolutnego. Szczegółowo opisano dwie metody badań: oznaczanie zawartości alkoholu metylowego i oznaczanie zawartości środka odwadniającego metodą chromatografii gazowej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79521:1991 - wersja polska
Tytuł Etanol absolutny
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 12-03-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 82, Wyrobów Spirytusowych
Zastępuje PN-A-79521:1974 - wersja polska
ICS 71.080.60
Zastąpiona przez PN-A-79521:1999 - wersja polska