PN-A-79030:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty spożywcze -- Ekstrakt karotenowy

Zakres

Podano podział na dwa rodzaje ekstraktu karotenowego, w zależności od użytego karotenu: ekstrakt karotenowy karotenu naturalnego i ekstrakt karotenowy beta-karotenu identycznego z naturalnym. Ustalono wymagania organoleptyczne (konsystencja, barwa, zapach), wymagania fizyko-chemiczne (tożsamość, zawartość beta-karotenu, zawartość wody i substancji lotnych, zawartość nadtlenków, liczbę kwasową, zawartość metali szkodliwych dla zdrowia, obecność aldehydu epihydrynowego) i wymagania mikrobiologiczne. Określono sposób znakowania i pakowania oraz warunki przechowywania i transportu. Podano rodzaje i opis badań oraz sposób pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-79030:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty spożywcze -- Ekstrakt karotenowy
Data publikacji 21-05-1997
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 110, Surowców i Przetworów Zielarskich
ICS 67.220.20