PN-A-75201:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Produkty owocowe -- Śliwki suszone

Zakres

Określono wymagania jakościowe dotyczące śliwek suszonych przeznaczonych do obrotu krajowego międzynarodowego, w następujących klasach jakości: Śliwki suszone - "Klasa I", Śliwki suszone bez pestek - "Klasa I", Śliwki suszone odpestczone przez wyciskanie "Typ E", "Klasa II". Podano wymagania minimalne oraz szczegółowe, w tym dotyczące wielkości a także dopuszczalne tolerancje wad: barwy i tekstury, uszkodzeń owoców, zdrowotności, czystości, porażenia przez owady i roztocza. Ustalono sposób pakowania i znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75201:1997 - wersja polska
Tytuł Produkty owocowe -- Śliwki suszone
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75201:1993 - wersja polska
ICS 67.080.10