PN-A-78605:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Szpinak zamrożony

Zakres

Normą objęto zamrożone liście szpinaku oraz szpinak rozdrobniony zamrożony przeznaczone do obrotu krajowego i na eksport. Podano siedem terminów: szpinaku zamrożonego, przestrzeni powietrznych wewnątrz porcji, wycieku samoczynnego, szpinaku właściwie zblanszowanego, zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego, zanieczyszczeń mineralnych, zanieczyszczeń obcych. Ustalono wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne dla liści szpinaku zamrożonych oraz dla trzech klas jakościowych szpinaku rozdrobnionego. Określono sposób pobierania próbek i rodzaje badań. Podano ogólne wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78605:1997 - wersja polska
Tytuł Szpinak zamrożony
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.080.20