PN-A-78608:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Mieszanki warzywne zamrożone

Zakres

Normą objęto mieszanki warzywne zamrożone przeznaczone do obrotu krajowego i na eksport. Podano dwanaście terminów: mieszanek warzywnych, warzyw kostkowanych, kostki warzywnej o nieregularnym kształcie, fragmentów kostek warzyw, warzyw pokruszonych, zlepieńców trwałych, przejrzałych ziaren bobu, przejrzałych ziaren fasoli flageolet, dojrzewających strąków fasoli szparagowej, przejrzałych ziaren grochu, przejrzałych ziaren brokułów, zanieczyszczeń obcych, zanieczyszczeń mineralnych. Ustalono wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne dla trzech klas jakościowych poszczególnych składników. Określono sposób pobierania próbek i rodzaje badań. Podano ogólne wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78608:1997 - wersja polska
Tytuł Mieszanki warzywne zamrożone
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.080.20