PN-A-78606:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Groch zielony zamrożony

Zakres

Normą objęto groch zielony zamrożony przeznaczony do obrotu krajowego i na eksport. Podano dziewięć terminów: grochu uszkodzonego mechanicznie, ziarna żółtego, ziarna ze skazami, ziarna ze skazami chorobowymi, ziarna podsuszonego, właściwie zblanszowanego, zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego, zanieczyszczeń mineralnych, zanieczyszczeń obcych. Ustalono wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne dla trzech klas jakościowych wyrobu. Określono sposób pobierania próbek i rodzaje badań. Podano ogólne wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78606:1997 - wersja polska
Tytuł Groch zielony zamrożony
Data publikacji 19-12-1997
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.080.20