PN-A-78603:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Kapusta brukselska zamrożona

Zakres

Ustalono wymagania dla kapusty brukselskiej klasy jakości: Ekstra, I i II, przeznaczonej do obrotu krajowego i na eksport. Podano 16 terminów. Ustalono szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne. Podano ogólne wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Określono program badań, sposób pobierania próbek i wykonania badań. Podano sposób przygotowania próbek do badań organoleptycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-78603:1996 - wersja polska
Tytuł Kapusta brukselska zamrożona
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 29-10-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 88, Żywności Mrożonej
ICS 67.080.20