PN-A-75101-10:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12133:2001 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości chlorków

Zakres

Ustalono trzy metody badań: metoda Mohra, metoda Volharda, i metoda potencjometrycznego miareczkowania. Metoda Mohra polega na strącaniuchlorków przez miareczkowanie zobojętnionego badanego roztworu roztworem azotanu srebra w obecności chromianu potasowego jako wskaźnika. Metoda Volharda jest przystosowana do badania produktów zawierających barwniki antycyjanowe. Metoda potencjometrycznego miareczkowania polega na zastosowaniu elektrody jonoselektywnej chlorkowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-10:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości chlorków
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 3634:1979 [EQV]
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01
Zastąpiona przez PN-EN 12133:2001 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-75101-10:1990/Az1:2002P