PN-A-75101-09:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego

Zakres

Omówiono 3 metody badań: metodę miareczkową (stosowaną do produktów o zawartości alkoholu do 5 (v/v)), metodę piknometryczną (metoda odwoławcza-oparta na pomiarze gęstości destylatu) i metodę areometryczną (stosowana do produktów o zawartości alkoholu poniżej 1 (v/v)). W załączniku podano tablice przeliczeniowe gęstości na zawartość alkoholu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-09:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75109:1986 - wersja polska
ICS 67.080.01