PN-A-75052-12:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności i miana pałeczek Escherichia coli

Zakres

Omówiono sposób oznaczania obecności pałeczek Escherichia Coli na pożywce z żółcią i zielenią brylantową oraz określanie miana bakterii Escherichia Coli na tej samej pożywce i wodzie peptonowej. Podano także metodę testu potwierdzającego zdolność wytwarzania indolu w wodzie peptonowej. Wprowadzono definicje bakterii Escherichia. Określono sposób przygotowania podłoży hodowlanych i ich skład oraz warunki inkubacji badanych próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75052-12:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie obecności i miana pałeczek Escherichia coli
Data publikacji 13-11-1990
Data wycofania 23-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
ICS 07.100.30