PN-A-04023:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Mikrobiologia żywności -- Wykrywanie i identyfikacja drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae

Zakres

Opisano metodę wykrywania i identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w produktach spożywczych i w paszach. Zamieszczono definicję rodziny Enterobacteriaceae. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, pożywki, aparaturę, procedurę badania i identyfikacji, sposób oceny wyników oraz formułowania końcowej oceny. W normie zawarto pięć załączników oznaczonych od A do E, w tym załączniki A, B i C mające charakter normatywny, załączniki D i E informacyjny. W załączniku A podano skład i przygotowanie pożywek; w załączniku B opisową charakterystykę Enterobacteriaceae oraz tablice obrazujące właściwości typowych przedstawicieli tej rodziny; w załączniku C umieszczono sześć tablic ze schematami biochemicznej identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae, w załączniku D - schemat antygenowej budowy pałeczek Salmonella oraz tablice typów serologicznych, w załączniku E - bibliografia

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04023:2001 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności -- Wykrywanie i identyfikacja drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae
Data publikacji 05-12-2001
Data wycofania 30-06-2017
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Zastępuje PN-A-04023:1964 - wersja polska
ICS 07.100.30