PKN-ISO/TS 19036:2011 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wytyczne do szacowania i wyrażania niepewności pomiaru (MU) w ilościowych metodach mikrobiologicznych. Specyfikacja ma zastosowanie w analizie ilościowej - produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i stosowanych w żywieniu zwierząt, i próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością wykonywanej zwykle metodą płytkową poprzez liczenie kolonii, ale również w analizach ilościowych wykonywanych alternatywnymi metodami instrumentalnymi. Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie ma zastosowania do oznaczania najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL). W niniejszej Specyfikacji Technicznej niepewność pomiaru (MU) szacowana jest z wykorzystaniem uproszczonego podejścia, biorącego pod uwagę rozkład Poissona, mającego zastosowanie do dowolnego wyniku, w tym do "małych" liczb i/lub "małych liczb drobnoustrojów". Podejście niniejszej Specyfikacji Technicznej jest podejściem całościowym, opartym na odchyleniu standardowym odtwarzalności końcowego wyniku pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 19036:2011 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych
Data publikacji 05-07-2011
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO/TS 19036:2006 [IDT], ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009 [IDT]
ICS 07.100.30