PN-EN 12159+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12159:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

Zakres

Wprowadzono odniesienia do serii norm EN ISO 12100. Zmieniono wymagania dotyczące bramek przystankowych o pełnej i zmniejszonej wysokości. Zmodyfikowano wymagania dotyczące kabiny, bramek kabinowych, czujnika przeciążenia i układu hamulcowego. Dodano wymagania dotyczące hałasu. Zmieniono wymagania dotyczące badania ogranicznika prędkości. Dodano wymaganie dotyczące konieczności sporządzenia raportu z przeprowadzonych prób statycznych i dynamicznych przez lub dla producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w miejscu użytkowania urządzenia. Dodano wymaganie dotyczące uwzględnienia w instrukcji użytkowania możliwego do przewidzenia niewłaściwego użytkowania, podania informacji związanych z poziomem emisji hałasu oraz dodatkowych informacji technicznych odnośnie zawiesi przeznaczonych do zastosowania. Zmodyfikowano załącznik normatywny A Europejska mapa wiatrów burzowych oraz załącznik normatywny B Elektryczne urządzenia zabezpieczające. Dodano załącznik informacyjny ZA dotyczący powiązania niniejszej normy z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12159+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 30-05-2013
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 12159:2000+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12159:2002 - wersja polska, PN-EN 12159:2002/Ap1:2006 - wersja polska
ICS 91.140.90
Zastąpiona przez PN-EN 12159:2013-05 - wersja angielska