PN-EN 12159:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy napędzanych mechanicznie dźwigów budowlanych instalowanych okresowo (zwanych dalej w niniejszej normie "dźwigami"), obsługujących poziomy podestów przystankowych, przeznaczonymi do użytkowania przez osoby posiadające zezwolenie na przebywanie na placach budowy i obiektach inżynieryjnych, wyposażonych w podstawę ładunkową: - zaprojektowaną do transportu osób lub osób i materiałów; - prowadzoną; - przemieszczającą się w pionie lub wzdłuż drogi odchylonej od pionu nie więcej niż 15 stopni; - podpartą lub zawieszoną na linie napędzanej bębnem, mechanizmie zębatkowym, siłowniku hydraulicznym (bezpośrednio lub pośrednio) lub mechanizmie dźwigniowym; - masztem, dla którego może być wymagane lub nie wymagane podparcie przez oddzielne konstrukcje podczas montażu. W normie zidentyfikowano zagrożenia wymienione w rozdziale 4, powstające podczas różnych faz życia takiego sprzętu i opisano metody mające na celu eliminację lub zmniejszenie tych zagrożeń podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym przez wytwórcę. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono dodatkowych wymagań odnoszących się do: - racy w zaostrzonych warunkach (np. skrajne warunki klimatyczne, silne pola magnetyczne); - ochrony odgromowej; - pracy podlegającej specjalnym przepisom (np. w atmosferach zagrożonych wybuchem); - kompatybilności elektromagnetycznej (emisji, odporności); - przemieszczania ładunków, które z natury mogą powodować niebezpieczne sytuacje (np. roztopione metale, kwasy/zasady, materiały promieniotwórcze, ładunki kruche); - wykorzystania silników spalinowych; - wykorzystania zdalnego sterowania; - zagrożeń powstających podczas wytwarzania; - zagrożeń powstających w wyniku przemieszczania się urządzenia; - zagrożeń powstających w wyniku ustawienia nad drogami publicznymi; - trzęsień ziemi. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do: – dźwigów budowlanych towarowych EN 12158-1:2000 i EN 12158-2:2000; – dźwigów według EN 81-1:1998, EN 81-2:1998 i prEN 81-3:1999; – koszy roboczych zawieszonych na dźwignicach; – podestów roboczych umieszczonych na widłach podnośników widłowych; – podestów ruchomych; – kolei linowo-terenowych, – dźwigów specjalnie przeznaczonych do zastosowań wojskowych, – wyciągów górniczych; – dźwigów teatralnych; – dźwigów specjalnego przeznaczenia. Niniejsza Norma Europejska nie stosuje się do Dźwigów budowlanych towarowo-osobowych z kabiną prowadzoną pionowo wytworzonych przed datą jej opublikowania jako EN. Niniejsza Norma Europejska dotyczy konstrukcji dźwigu. Obejmuje ona ramę podstawy i obudowę podstawy, ale nie dotyczy jakichkolwiek rozwiązań fundamentu betonowego, gruzowego, drewnianego lub innego. Obejmuje ona konstrukcję kotwienia masztu, ale nie obejmuje konstrukcji śrub kotwiących do konstrukcji wsporczej. Obejmuje ona bramki przystankowe i ich obramowania, ale nie dotyczy konstrukcji śrub mocujących je do konstrukcji wsporczej.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12159:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo
Data publikacji 30-05-2013
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 131, Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
Wprowadza EN 12159:2012 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12159+A1:2009 - wersja angielska
ICS 91.140.90